Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja društva Teledom putem IKT-a

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 
Kratki opis projekta:

Tvrtka Teledom d.o.o. provedbom projekta „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja društva Teledom putem IKT-a“ uvest će informacijsko komunikacijsku tehnologiju sa svrhom jačanja tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti. Poboljšanom primjenom informacijsko komunikacijske tehnologije optimizirat će se poslovni procesi, integrirati poslovanje, povećati učinkovitost rada te poboljšati interakciju s klijentima i dobavljačima. 


Cilj projekta:

Cilj navedenog projekta je kroz nabavku komunikacijske tehnologije poboljšati učinkovitost procesa strateškog planiranja, nabave, prodaje, marketinga, upravljanja ljudskim resursima, financija i računovodstva, te na taj način povećati konkurentnost same tvrtke kao i mogućnost za daljnje širenje i povećanje opsega poslovanja. 
 
Očekivani rezultati projekta:
 
Povećanje prihoda od prodaje a time i neto dobiti poslovanja, te kroz različite izvore financiranja osiguranje financijske održivosti projekta. Planirano povećanje prihoda od prodaje do 2022 godine iznosi 82,50%, uz daljnje širenje poslovanja i jačanje pozicija na stranim tržištima. 
  
Ukupna vrijednost projekta (HRK): 1.926.746,88 kuna
Iznos bespovratnih sredstava (HRK): 987.000,00 kuna
 
Razdoblje provedbe projekta: od 02.12.2019. do 02.08.2020.
 
Kontakt osobe za više informacija:
 
Leo Petrov, voditelj projekta
                                                               
 
Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama: 


http://www.strukturnifondovi.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Teledom d.o.o