e-Račun

e-RAČUN: pokretač elektroničkog poslovanja

 • Godišnje uštede od uvođenja elektroničkog računa u EU procjenjuju se na 243 milijarde EUR samo u upravljanju lancem nabave
 • Godišnje uštede od uvođenja elektroničkog računa za RH procjenjuju se da bi iznosile 850 milijuna EUR godišnje
 • U Europskoj uniji procijenjena ušteda od uvođenja elektroničkog računa kreće se od 7 do 20 EUR po računu
 • 80 posto uštede ostvaruje kupac, 20 posto prodavatelj

e-Račun usluga je usluga za elektroničku razmjenu poslovnih dokumenata, uključujući i posredovanje u razmjeni e-Računa kao najčešće korištenog elektroničkog poslovnog dokumenta. 
 
 
Usluga se jednostavno se integrira u ukupnu IT arhitekturu i poslovne procese organizacije te je lako poveziva s bilo kojim postojećim rješenjem.


Koristi  i dobrobiti od korištenja primjetne su u svim segmentima životnog ciklusa poslovnih informacija (od nastajanja preko prijenosa do arhiviranja). 
 
 
e-Račun usluga u javnoj upravi otvara nove, brže i efikasnije  komunikacijske kanale sa građanima i gospodarstvom temeljene na principu jedinstvene točke pristupa za različite usluge i informacijske sustave. 

Provedba CEF projekta „Upgrade of Croatian National eProcurement Platform EOJN“
 
Tvrtka Teledom, kao partnerska organizacija, sudjeluje u provedbi CEF projekta „Upgrade of Croatian National eProcurement Platform EOJN“ (2018-HR-IA-0158) koji je započeo u rujnu 2019. godine. Projekt provode Narodne novine, kao nositelj projekta, zajedno s partnerima Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu, Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i tvrtkom Teledom.
U okviru projekta sufinancirana je dogradnja X2X platforme koju je izradila tvrtka Teledom. Sufinancirane dogradnje obuhvaćaju razmjenu podataka s Elektroničkim oglasnikom javne nabave  EOJN RH  u procesima prije isteka roka za predaju ponude, a uključuju pretplatu ponuditelja na postupak javne nabave objavljen na EOJN RH, dohvat trenutnih podataka postupka i dokumenata Dokumentacije o nabavi. Sufinancirane dogradnje obuhvaćaju i implementaciju pristupne točke za PEPPOL, a sve poruke u razmjeni između EOJN RH i X2X platforme odvijaju se po poslovnim pravila PEPPOL mreže uz korištenje e-Delivery gradivnog bloka. Također, sufinancirana je priprema e-Računa sukladno važećem Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).
 
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Teledom i ne odražava nužno stavove i mišljenja Europske unije.

 Logo

e-Račun po principu platform-as-a-service omogućava:
 • Smanjenje opterećenja zaposlenika
 • Jednostavno povezivanje e-Računa sa računovodstveno-financijskim sustavom
 • Povezivanje sa sustavima elektroničkog plaćanja (internet bankarstvo, ....)
 • Direktno plaćanje
 • Digitalno potpisivanje
 • Slanje računa elektroničkim putem
 • Prijem računa elektroničkim putem 
 • Izdavanje računa fizičkim osobama
 • Podatci o statusu računa
 • Olakšano arhiviranje računa
 • Integracija elektroničkih dokumenata u dobavnom lancu
 • Jednostavno povezivanje sa sustavom uredskog poslovanja i upravljanja dokumentacijom
 • Prosljeđivanje poslovne dokumentacije u financijske institucije
 • Uvid u interne procese
 • Povezivanje u velike sustave po potrebi
 • Poticanje elektroničkog poslovanja u gospodarstvu

 
„Elektronički račun
… je dio inicijative Europske Komisije Digitalna Agenda za Europu 2020,
… ističe važnost postizanja jedinstvenog tržišta usluga informacijskog društva,
… treba postati prevladavajući oblik računa do 2020 godine“
 
 
Iz Priopćenja Europske komisije (2010) 712: Ubiranje plodova elektoničkog računa